Saddam er død - en heldig mann

Selv er jeg mot dødsstraff. Tror jeg. Jeg kan ha forståelse for dødsstraff i enkelte ekstreme tilfeller, men i Saddam Husseins tilfelle synes jeg rett og slett det blir en for mild straff. Og jeg er rystet over haste-tempoet i denne saken.

SaddamHva oppnår man med en slik henrettelse? Jeg kan ikke se at det gagner verden på noen måte. Han ble henrettet for bare en liten andel av sine ugjerninger før og uten at han måtte stå til ansvar overfor resten. Tvert imot er det mange som blir frarøvet sin rett til at han skal stå til ansvar for ugjerninger mot dem og deres. Nå som han er død er jo alt over for hans del, mens verden må slite med konsekvensene av hans handlinger uansett.

Noen sier han er farligere død enn levende og at vi risikerer er martyreffekt. Iversen kommenterte tørt til meg at "sjansen er vel LITT større for opptøyer over en drept Saddam enn protesttog utenfor fengselet fordi maten hans er litt kjedelig, liksom". Det tror jeg han har helt rett i.

Bildet er hentet fra cnn.com

Å holde ham i live, men i fangenskap, ville for det første gitt mulighet til å stille ham til ansvar for mer av hva han har gjort og samtidig unngått en eventuell martyreffekt.  Jeg synes det ble for snilt og for enkelt for ham.
22 kommentarer

I en annen og litt mindre korrekt verden ville jeg solgt liket på e-Bay - uten noen bruksrestriksjoner.Mange irakere, som ikke var ofre relatert til det han ble dømt for, jublet, og det tar jeg som et tegn på ett eller annet.Også jeg er faktisk generelt motstander av dødsstraff, men jeg finner det bare litt vanskelig å klage på prosessen Hussein fikk, når man tar i betraktning hvilke prosesser han ga andre.At motstanderne i Irak vil bruke dette som påskudd til å øke volden er rimelig, men det er vel heller tvilsomt at det vil bety så mye. Galningene jobber jo så rask de kan uansett!

Jeg er enig med Tiqui. Det største problemet er at de forhold han dømmes for, i all hovedsak, er forhold som forgikk på et tidspunkt hvor han var "vår mann i Bagdad" for USA og andre vestlige land. Rettsaken fulgte heller ikke noe særlig standard, omtrent som saker som ble prøvd under hans egen regjeringstid. Han fortjente kanskje ikke bedre, men man viser her ikke noe bedre for fremtiden i Irak. Jeg er også bekymret for martyreffekten, og jeg tror dette vil så bitterhetens frø for veldig mange. Ikke minst er jeg enig med tiqui i at mannen fortjener å dømmes til å leve i fangeskap med sine forbrytelser.Det han ble dømt for var bare en brøkdel av sine forbrytelser, jeg undres om det var fordi resten innvolverte for mye vestlig hjelp og det ble for flaut?

Ja, han slipper sånn sett billig fra det. For flere av de som søkte hevn over ham er det vel ironisk nok dette de kanskje ville mest. Å se ham bli hengt på den måten kan for noen virke som om det rettferdiggjør hans brutale fortid. Noe jeg personlig ikke er enig i det hele tatt. Synes også det er pussig at USA som skal kjempe så mye for demokratiets utvikling i de muslimske landene faktisk utfører og støtter dødsstraff. Hvorfor kan de ikke se at de går på akkord med sitt eget ideal? For meg blir det en tankevekkende advarsel om dobbeltmoralens skjærende effekt. At Saddam Hussein fortjente å bli hengt er èn ting, men hvem kan med hånden på hjertet si at de virkelig fortjener å ta hans liv? "Den som er uten synd, han kan kaste den første stein", sa Jesus. Glemmer vi dette når hevnen er for søt?.. dette er langt ifra en gledens dag.

Milton: Å juble over et annet menneskes død vil jeg aldri forstå meg på. Det er noe annet å juble over at han ble tatt til fange, det kan jeg skjønne. Men å juble over en dødsstraff, det skjønner jeg ikke, uansett om man føler at hevnen er søt.Jeg klager ikke på prosessen, den kjenner jeg for lite til når det gjelder detaljene, men jeg stusser over hastverket med fullbyrdelsen. Hvorfor la ham slippe unna så fort?Shoaib: Ja, jeg mener også at han fortjente å leve med sine forbrytelser, å bli konfrontert med dem daglig inntil livet ebbet ut av seg selv.Det er en interessant spekulasjon du kommer med, om støtten til dødsstraff - den som fantes - var et ledd i å slippe å ta opp videre forhold rundt hans ytterligere ugjerninger? Det kjenner jeg for lite til, men jeg går ut fra du tar opp ballen?Martin: USA støtter jo i prinsippet dødsstraff innen egne grenser og ser dermed ikke dette som noe anti-demokratisk. Skal man se rent demokratisk på prosessen, så var vel dødsstraff det riktige ettersom så mange av Iraks befolkning ønsket ham død. Demokrati er tross alt folkets vilje, uavhengig av om den viljen er smart eller ei. Selv er jeg mot dødsstraff i prinsippet, selv om jeg i noen enkelte ekstremsaker kan være tilbøyelig til å forstå det. Det gjelder i slike saker der den skyldige er så blottet for forståelse av makabre handlinger at man mister hans eller hennes menneskelighet av syne. Når man til slutt bare ser et skadedyr og ikke et menneske, da må jeg gå en runde til med meg selv angående min mening om dødsstraff.I dette tilfellet synes jeg en livslang konfrontasjon med egne ugjerninger, straffarbeid og fangenskap ville vært en bedre egnet straff enn å la ham legge på røret for godt.

Noen ganger er det greit å ha prinsippielle synspunkter - og prinsippielt er jeg mot dødsstraff, uansett. Og jeg er enig i at i forhold til de lidelsene han utsatte millioner av mennesker for, så virker det for lett å slippe unna så fort.

Ja, Iskwew, det virker for lett, og det virker også litt lettvint. Det gjør at man begynner å spekulere i motivene for hastverket. Mange har nevnt at han burde vær død før feiringen av Id, andre har nevnt at man slik slipper å ta opp andre forhold rundt hans øvrige ugjerninger. Selv tenker jeg at hvis det skal være en verdi i en straff, så måtte det være for å gi en slags forståelse for hva som har skjedd hos ofrene, samt en visshet om at man har fått som fortjent. Ved ikke å rekke å belyse alle sider og aspekter ved alt hva han kunne anklages for frarøves mange en slik forståelse og visshet og verden som sådan gagnes intet.

Å tvinge Saddam til å være tilstede gjennom alle rettssaker som måtte kunne dukke opp ville jo være det mest betimelige slik at han måtte stå personlig ansvarlig framfor sine ofre. Å ta livet av ham nå var for enkelt.Etter min mening hører ikke dødsstraff hjemme i et demokratisk samfunn i det hele tatt.

Undre: Enig med deg! Og det siste punktet - tror du at noen klarer å overbevise USA om det?

Jeg synes ikke han fortjener å bli husket I DET HELE TATT!!! Alle de som har tatt seg tid til å skrive om ham i sine blogger burde latt være å gjøre det. Det er nå min mening da.

USA er et pussig land- og et land jeg er full av fordommer mot. ;)Jeg tror demokrati betyr noe annet for noen som er vokst opp i sosialdemokratiske Norge motfor i USA hvor man må klare seg som best man kan. Det er kanskje derfor USA ikke er den beste læreren til å lære bort demokrati?

Du anonyme - har du et brukernavn eller en URL eller noe?Det er svært lite Saddam Hussein fortjener, men han kan i det minste brukes som illustrerende eksempel når man skal snakke om forbrytelser mot menneskeheten, om dødsstraff, om domstoler og andre viktige saker. Å ti stille om henrettelsen gagner oss heller ikke særlig, spesielt ikke når man er uenig i at den skjedde.Undre: USA er helt klart ikke den beste lærereren når demokrati står på timeplanen. Men jeg tror landets myndigheter har vanskelig for å innse det selv.

Jeg undrer meg nå over det å juble over å det å drepe et menneske. Jeg blir rett og slett kvalm over det. Man rettferdiggjør ikke lidelse og død ved mer død.. eller evt. tortur. Da viser de seg ikkje så voldsomt mye bedre enn Saddam selv.Slapp for lett unna sier dere. Vel, vi får vel tro at streken i regningen kommer på en eller annen måte. Men å sitte med hevntanker og tro at ens eget liv og evt. lidelser, sorg og smerte på noen måte skal rettferdiggjøres ved å ta livet av et annet menneske, og dermed gå i samme fellen som den drepte, sier sitt om mennesker.Dødsstraff viser at menneskene er noen idioter uansett. Drap er drap.

Jeg synes ikke at dette har så mye med USA å gjøre. USA tok mannen, og USA samarbeidet med han. Det han ble dømt for i denne omgangen, var ikke ting som USA hadde noe med å gjøre.Jeg reagerer litt på de kommentarene som later til å forutsette at Norge har noe å lære bort. Jeg mener ikke nødvendigvis at så er tilfellet. F.eks. beskytter Norge individet alt for lite, for i stedet å prioritere systemet. Dette er ikke diskusjonen, men jeg tror nok at "Vi vet best" kanskje skulle nedtones.Jeg følte det godt å følge de siste timene. Sette meg inn i Saddams sted. Jeg tenkte på pulsen hans, og tok meg en øl. Jeg tenkte på den redselen han må ha følt, og følte en tilfredsstillelse over at nå fikk han dybdekjennskap til en liten brøkdel av det han har utsatt sine ofre for. Kanskje var det ikke lidelse stor nok, men det har temmelig sikkert vært en sterk opplevelse.Man kan være mot dødsstraff av mange årsaker. En av dem er at det skjer at man dømmer uskyldige. Så ikke her.Man kan være mot dødsstraff fordi den rammer de svake, mens de ressurssterke går fri. Så ikke her.Viktigst er det imidlertid at irakerne må kunne føle seg sikre på at Saddam aldri vil vende tilbake, samtidig med at det er et viktig å sende et signal til de som tror at Bath-partiet skal gjenoppstå: glem det!

Milton: Spørsmålet om USA gjaldt vel heller betraktninger rundt forholdet mellom demokrati og holdninger til dødsstraff i prinsippet.Jeg kan skjønne behovet for å vite at han aldri kan vende tilbake, men det forklarer likevel ikke hastverket slik at han ikke kunne stilles til ansvar for mer av hva han er anklaget for. Var det viktigere at bare noen av ofrene (de som var utsatt for det han ble henrettet for) å få sin visshet fremfor og på bekostning av ofrene for de ugjerninger han fortsatt ikke er dømt for? Fortjener ikke disse ofrene også tilfredsstillelsen av å vite at han ble konfrontert med sitt ansvar overfor dem?Vi er fullstendig enig om at han er en skyldig mann, derfor synes jeg også at en haste-henrettelse var for god for ham og fullstendig bortkastet for verden og Irak.

Lill: Nei å juble over en annens død forstår ikke jeg heller. Man kan juble over at ansvarlige blir stilt til ansvar og konfrontert med sine valg, men jeg kan ikke se verdien for verden eller ofrene ved denne henrettelsen.

Det finnes ingen verdi eller logikk i å ta andre menneskers liv. Det er barbarisk og primitivt. Og det er trist at det i vår verden, snart 2007 ikke er en felles forståelse for dette. Hva viser vi med å snakke samme "språket"?Jeg lurer på de andre på bildet, de som ordner med løkken og sånn har det. "Bare en jobb som må gjøres, liksom?"Betty

At man sparket en dommer som ikke var anti saddam nok midt i rettsaken sier jo også sitt ..

Diskusjonen om dødsstraff er en ting, og jeg er også i prinsippet mot dødsstraff. Det alvorligste i denne saken er alikevel at etterforskning omkring andre kriminelle handligsforløp nå er avsluttet.Om det finnes en "konspiratorisk" grunn for dette kan det bare spekuleres om. Problemet er uansett at svært mye av det som skjedde nå for alltid(?) vil forbli uløst. For Irak som nasjon tror jeg det ville vært viktig å komme til bunns i dette. Ikke for Saddams skyld, men for grunnlaget i den nye statsdannelsen.Rettsakene etter andre verdenskrig var nok viktigere for verden, og det nye tyskland, enn det var for nazistene. Fokus bør være like mye på oppklaring som straff.Slik det er nå, er Irak et eneste stort traume.

Jeg er imot dødsstraff- Hvem kan beslutte å ta et annet liv? Det er så endelig, og burde ikke være i menneskelig makt over hodet. Avskrekkende er det heller ikke i henhold til kriminologien. Folk flest har liten evne til å forestille seg sin egen død.Forøvrig virket det ikke som Saddam tok inn over seg noe av det han var tiltalt for - Han er neppe en mann som mener han kan være skyldig i noe- Han var vel nærmest en Gud i egne øyne. Derfor kunne en vel ha lite håp om det i eventuelle flere prosesser som kunne vært kjørt og- Men ofrene hadde krav på oppklaring.Det triste er alt det forferdelige som skjer i verden- Det finnes ikke rettferdighet nok i straff som oppveier for drap. Å ta en manns liv bringer ingen tilbake. Straff har i dag først og fremst et hevnmotiv og en renovasjonseffekt (holder de kriminelle unna samfunnet). Selv prøver jeg å godta at livet er urettferdig, men det er ikke lett.

Bush kalte dette "en minepæl"Han har nok rett, men det kan lett også bli husket som det punktet der alt gikk fra vondt til værre for "krigen mot terror"Tenk deg selv. Du lever i Bagdad. Du har jobb, hele familien klarer seg fint. Du hører litt historier om enkelte personer som forsvinner og noen som blir tatt av militæret, men du har mat, hus og er trygg så lenge du ikke gjør noe stort nummer ut av deg selv. Sjefen heter Saddam, og gullpalassene hans vet du ikke noe særlig om.Så en dag blir kvartalet bortenfor ditt bombet, så blir ditt eget nabolag bombet. Det er krig i noen måneder. Du får beskjed om å gå til valg og du får en ny leder. Nå derimot har du ikke jobb, ikke hus, familie og venner er døde, bilbomber sprenger stadig vekk, du lever i en krigssone.Så dreper de Saddam som gav deg mat, hus og trygghet.- tror jeg hadde blitt pissed off...

Ja, det er lett å se hva som er rett og galt når en ikke er tvunget til å forholde seg til et samfunn.

Det var feil å henrette Saddam Hussein. USA står bak dette for å skape uro og å fortsette borgerkrigen. Her er et Saddam Hussein dikt: http://www.vgb.no/14296/perma/145267

Skriv en ny kommentar