Å definere seg ut av redselen

Hanne Kristin Rohde er ikke redd for å spre redsel:

- Min intensjon er å bidra til å forebygge voldtekt. Om de skremmes litt, synes jeg ikke det gjør noe, hvis det kan bidra til å redusere antall voldtatte kvinner. Vi monterer alarm i husene våre og legger ikke mobiltelefoner synlig i bilvinduet. Da må det gå an å tenke preventivt også når det gjelder voldtekter. Realiteten er dessverre at det ikke alltid er trygt for kvinner å gå alene hjem fra byen, sier Rohde.


- Dessuten er 7 av 10 voldtektsofre ruspåvirket. Vi har sett mange som har vært overstadig beruset, og det setter dem i dårligere stand til å ta riktige beslutninger, som for eksempel hvem de skal ta følge hjem fra byen med, samt i dårligere stand til å forsvare seg.

- Fra statistikken ser vi at voldtekter kan skje hvor og når som helst.

Ja, da vet vi det:
Det er ikke trygt å være på byen, for da må man komme seg hjem.
Det er ikke trygt å gå alene hjem.
Det er heller ikke trygt å gå sammen med noen hjem.

Det er ikke trygt å drikke alkohol fordi da blir man beruset, og er et lettere bytte.
Det er heller ikke trygt å ikke drikke alkohol, fordi 30% av de som voldtas ikke har drukket.

Det er heller ikke trygt å la være å drikke og la være å dra på byen, for voldtekter kan skjer hvor og når som helst.
Dermed er det heller ikke trygt å være hjemme, fordi hjemme dessverre er inkludert i "hvor og når som helst".
Dermed er det heller ikke trygt å ta forhåndsregler, fordi det rett og slett er umulig å beskytte seg mot "hvor som helst", "når som helst", "i edru tilstand", "i beruset tilstand", "på byen", "på vei hjem fra byen", "på besøk hos andre", "i selskap med andre", "i taxi" og "hjemme".

Det er rett og slett ikke trygt å leve.

Tror dere ikke Rohde selv er redd, og nettopp fordi hun som kvinne selv er et potensielt offer, er det en trygghet i å prøve å finne aspekter ved potensielle ofre som hun ikke deler - slik at hun selv havner litt mindre i kategorien potensielt offer? ...Dersom hun finner at samtlige som blir voldtatt gjør noe som hun selv ikke pleier å gjøre - da kan hun statistisk sett være litt mindre redd - eller hva?

Kvinner er ofte kvinner verst også i denne sammenhengen, nettopp fordi kvinner har et behov for å bortforklare faren med noe som de selv kan ta avstand fra - og dermed føle seg tryggere. Det er noe man gjerne ser av kvinnelige jury-medlemmer i voldtektssaker. De blir vettskremt av å skulle måtte identifisere seg med voldtektsofre, fordi da er de selv i konstant fare. Ved å ta avstand fra offerets oppførsel - uansett grunn - kan de innbille seg at det ikke vil skje med dem selv.

Jeg er enig med Hva Hun Sa i at det er en fallitt-erklæring når en slik uttalelse kommer fra politiet, kvinner kan rett og slett ikke beskytte seg fullstendig for voldtekt. Derfor må problemet angripes fra en annen kant. Men det er mye vanskeligere å ta tak i problemet på den måten, og da gjør man gjerne det man har muligheter (og ressurser) til å gjøre noe med, selv om det ikke hjelper.

7 kommentarer

Det er et meget godt poeng at mange kvinner definerer voldtektsofre vekk fra seg sjøl.

~SerendipityCat~

Jeg er bare så usigelig lei av at formaningene aldri! rettes mot de potensielle og faktiske overgriperne?? Som råd om å drikke mindre??

Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, man blir jo nesten litt målløs av det hele. Men godt skrevet tiqui!!

Undre: Takk skal du ha. Jeg har ikke funnet på dette selv, men husker ikke i farten hvor jeg leste om det. Det var nok i fjor, kanskje hos Iskwew?

SerendipityCat: Formaningene har jo også en annen underliggende antagelse - nemlig at man går ut fra at overgriperen ikke er i stand til å styre sine handlinger. Falliterklæringen understreker det - siden vi ikke kan gjøre noe med (iallfall ikke vet hvordan vi skal gripe an eller har ressurser til å gjøre noe vi vet virker) problemet, så angriper man heller dem det lar seg gjøre å angripe - de som allerede er ofre.

Det vil antagelig få som konsekvens at enda færre voldtekter blir anmeldt fordi man i enda større grad er redd for ydmykelse nummer to fra politi og rettsapparatet. Og spesielt når det med jevne mellomrom kommer slike utspill fra dem som er satt til å verne tryggheten og skal være mottak for de uheldige..

Det med at kvinner definerer valdtekstofre vekk frå seg sjølv er eit godt poeng.

For fleire år sidan vart eg valdteken av min dåverande kjærast. Då eg skulle melde valdtekten til politiet, og fekk ein avtale med ein politimann var eg i utgongspunktet skeptisk - eg var jo livredd menn - etter det ein mann hadde gjort meg.

Eg fortalte dette til bistandsadvokaten min, og ho sa at eg burde prøve, og viss eg ikkje klarte å fortelle politimannen om valdtekten, skulle me finne ei politikvinne. Men eg var positivt overraska - eg vart trudd på og følte meg ivaretatt.

Etterpå fortalte bistandsadvokaten min at hennar erfaring var at valdtektsoffer opplevde seg betre ivaretatt og trudd på i avhørssituasjonen når det var ein politimann tilstade (framfor ei politikvinne), og ho meinte det var fordi politikvinner (som kvinner generelt) har eit behov for definere valdtektsofre vekk ...

Magnhild: Det var leit å høre at du har blitt utsatt for voldtekt, og ekstra fælt at det var av en som du skulle kunne stolt på.

Jeg er likevel glad for å høre at du følte du ble ivaretatt når du anmeldte saken. Bistandsadvokaten din sin erfaring kan jo tyde på at refleksjonen her kan ha noe for seg. Tusen takk for god og personlig kommentar!

Dette innlegget var virkelig godt formulert. Du tar frem mange viktige og sterke poeng i din sak. Dessuten har de fleste voldtektsforbrytere en eller annen form for bekjentskap med offeret. Skal vi da frykte alle vi kjenner i tillegg? Familie, venner og kollegaer inkludert? Da kan voldtekter virkelig skje når, hvor og med hvem som helst.

Skriv en ny kommentar