Om å publisere

I dag kom boken i posten. Den første vitenskapelige publikasjon som inneholder en artikkel med mitt navn på. Jeg har skrevet kapittel 3:

"In Numbers We Trust: Measuring Impact or Institutional Performance?" i siste utgave av Perspectives on Global Development and Technology 2010, volum 9, nr 3-4. Boken er en spesialutgave om mikrofinansinstitusjoner.

Å publisere i en fagfellevurdert publikasjon er en langtekkelig prosess og noe helt annet enn å skrible ned en bloggpost som publiseres etter eget forgodtbefinnende i løpet av halvtimen. Resymeet av artikkelen skrev jeg allerede i desember 2007, førsteutkastet av hele artikkelen var ferdig i september 2008. Deretter tok det et halvt år før jeg fikk tilbakemeldingene, men det var grundige og gode tilbakemeldinger med skikkelig kritikk og konstruktive forslag som skulle gjøre artikkelen enda et par hakk mer vitenskapelig. Så fikk jeg en ny frist til å jobbe med neste utkast. Dette var ferdig i juli 2009. Nå skriver vi August 2010, og det har tatt to og et halvt år fra de første linjene ble skrevet til verket er publisert.

Det var selvsagt ikke bare min artikkel som skulle skrives, kommenteres, evalueres, revideres, forbedres og pusses på. Boken inneholder 13 kapitler, alle sammen med ulike tilnærminger, fagfelt og metoder for studiet av mikrofinansinstitusjoner, og de kommer fra forskningsinstitusjoner overalt i verden. Jeg føler meg stolt og en cm høyere i dag over å være en del av denne boken.

Boken og de enkelte artiklene er til salgs, så jeg kan ikke legge ut teksten her, men sammendraget kan dere få:

This paper discusses microfinance practice in relation to chosen indicators of "best practices" and institutional performance. The question is not whether microfinance succeeds, but how social practice sustains the discursive representations of policy and how the planned and desired scores on objectively verifiable indicators are produced, thus constructing the successful reputation of the microfinance institution in terms of institutional performance, even though impact on poverty reduction is unascertainable. Facilitated by ambiguous ideas that microfinance equals poverty alleviation and empowerment, policy constructs microfinance as a success, while practice sustains policy by producing "responsible" clients and the planned predefined quantitative goals for institutional performance.
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar