Finanskrise og næringsliv - Kjønn og likestilling

Ambisiøs overskrift og viktige problemstillinger. Bloggere pleier tradisjonen tro å være svært engasjerte i likestillingsproblematikk rundt mars måned, og i år blir antagelig intet unntak.

Forholdet mellom likestilling og finanskrisen skal diskuteres i anledning kvinnedagen 8. mars og jeg vil i den anledning tipse interesserte bloggere om følgende seminar på selveste dagen. Det er gratis og åpent for alle:Velkommen til Kvinnedagen 8. mars 2009: Finanskrise og næringsliv ? Kjønn og likestilling

Hva skjer med likestillingen når børsene stuper og finanskrisen er et faktum? Vi går tilfellet Island nærmere etter i sømmene, og kaster et blikk tilbake på hva som har skjedd tidligere ? i økonomiske krisetider.
Deretter, norsk næringsliv: Hvordan fungerer kombinasjonene foreldrepermisjon og eliteprofesjoner, kjønnskvotering og styreverv?

Universitetet i Oslo og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning inviterer til seminar.

TID: Søndag 8. mars kl 1300-1505
STED: Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt 47

INNLEDERE: Doktor i økonomi Lilja Mósedóttir, Islands universitet, professor Gro Hagemann, Universitetet i Oslo, forsker Selma Therese Lyng og forsker Sigtona Halrynjo, AFI og forskningsleder Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning.

Åpent for alle ingen påmelding.

FAGLIG ANSVARLIGE: Øystein Gullvåg Holter og Beret Bråten, STK.


PROGRAM

13.00 Kvindelige Studenters Sangforening

13.05 Velkommen v/Inga Bostad, viserektor ved Universitetet i Oslo og Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

13.15 The financial crisis in Iceland and its implications for gender equality v/Lilja Mósesdóttir, doktor i økonomi, Islands universitet

14.00 Historisk blikk på økonomiske krisetider: er det alltid kvinnene som rammes hardest? v/Gro Hagemann, historiker, Universitetet i Oslo

14.20 Pause

14.30 Når rettighetslogikken møter karrierelogikken. Kjønn, karriere og foreldrepermisjon i eliteprofesjoner. v/Selma Therese Lyng og Sigtona Halrynjo forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

14.45 Kjønnskvotering til styreverv - hvorfor, hvordan - og spiller det noen rolle? v/Mari Teigen, forskningsleder Kjønn og samfunn, Institutt for samfunnsforskning

15.05 Slutt

VELKOMMEN!


Med vennlig hilsen

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning/Centre for Gender Research
Universitetet i Oslo
Postboks 1040, Blindern
NO-0315 OSLO
Norway
Tel: + 47 22 85 89 30
www.stk.uio.no

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar